גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

אפיק למסלקה

בהתאם להנחיות שניתנו בחוזר גופים מוסדיים (18-9-2013), כלל הגופים המוסדיים בישראל (חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל) מחויבים לבצע באמצעות המסלקה שורה של פעולות. החוזר קובע את חובת השימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

עמידה בהוראות החוזר דורשת מהגופים המוסדיים להתחבר למסלקה ולקיים את מלוא הדרישות הטכנולוגיות לרבות אבטחת מידע וממשקי תקשורת. אי לכך, חברת מלם תפעול גמל מציעה לשם כך מוצר ייחודי של "אפיק למסלקה".

"אפיק למסלקה" הוא פרי פיתוח של החברה אשר נותן לגוף המוסדי את האפשרות לעמוד בחובות השונים כלפי המסלקה הפנסיונית בכל הנוגע לקבלת בקשה למידע מהמסלקה, בדיקת בקשה, עיבוד הבקשה והחזרת ממשק אחזקות/פיצויים ו/או היזון חוזר. התהליך מתבצע כולו באופן ממוחשב ובכך חוסך מהגוף המוסדי את הצורך לפתח או לרכוש מערכות נוספות (ו/או לבצע באופן ידני).

מערכת "אפיק למסלקה" של מלם תפעול גמל מטפלת בכל הנושאים הקשורים לממשקי מעסיקים, קליטת קבצים שוטפים ושליליים וכן החזרת היזונים חוזרים לגורמים השונים. המוצר הוא תוסף למערכת המשתלב בה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה (תוך שימוש באותו מסד נתונים).

הדיאלוג עם המסלקה הפנסיונית כולל את הפעולות והרכיבים הבאים:

  • יחידה הסורקת את ה"כספת" באופן תדיר (24/7) ומשחררת התרעות במידה שהגיעה רשימת בקשות למידע מהמסלקה ("קובץ אירועים"). כאשר קובץ כאמור מגיע, המערכת מפעילה תוכנה שמספקת מענה ראשוני למסלקה הפנסיונית במהירות (ועד שלוש שעות).
  • תוכנה אשר מייבאת לסביבת העבודה את "קובץ האירועים" תוך ביצוע בדיקות טכניות לוגיות לשם וידוא תקינות. הקובץ המוחזר הוא קובץ היזון חוזר "טכני" שמתייחס לכלל הבקשות המופיעות ב"קובץ האירועים" כולל אישורי תקינות וקליטה לרשימות תקינות או הודעות שגיאה לרשומות שגויות.
  • הפעלת המערכת לייצור קובץ ממשק פיצויים או קובץ אחזקות עבור עמיתים קיימים שמופיעים ברשימה ואשר נשלחה לגביהם בקשת מידע תקינה.
  • מערכת שמחוללת את ממשק הפיצויים או ממשק האחזקות לגבי כלל הבקשות התקינות תוך רישומן בבסיס הנתון ועדכון סטאטוס לכל רשימה (שגויה או תקינה). קובץ האחזקות/הפיצויים אשר הופק על ידי המערכת, וכן קובץ "היזון חוזר תוכן" (עבור עמיתים שלא נמצאו או שנמצאו אך היו קיימות לגבם שגיאות), מועברים ל"כספת" המסלקה. שלוש יחידות אשר עובדות כמקשה אחת מאפשרות יצירת אינטראקציה שוטפת מול המסלקה הפנסיונית.

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל