גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

הבנת הדו"ח השנתי של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

קוראים ומבינים את הדו"ח השנתי של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות


מה זה דו"ח שנתי מקופת גמל?

דו"ח שנתי של קופות הגמל וקרן ההשתלמות, נועד לרכז ולתת מידע לעמיתים בקופה אודות מצב החיסכון הכספי שלהם במהלך שנת הדוח.

קריאת והבנת הדו"ח חיונית מאוד לעמית משום שהיא מעניקה לעמית  תמונה מלאה ושקיפות עבור העמית לגבי התנהלות שבוצעה בקופת הגמל/ קרן ההשתלמות שלו אודות הפעולות שבוצעו בחשבונות כגון: הפקדות, משיכות והעברות בין קופות. וכן מציגה לו תמונה מלאה לגבי יתרת החיסכון לסוף שנת הדו"ח.

 

מתי נשלח הדוח השנתי ?

במהלך חודש מרץ כמו בכל שנה נשלחים הדוחות השנתיים מקופות הגמל וקרנות ההשתלמות אליכם החוסכים באמצעות הדואר או בדואר אלקטרוני(למי שנתן הסכמתו לגוף המנהל לשלוח זאת בדוא"ל).

הדוחות מוצגים במתכונת אחידה שהוגדרה ע"י משרד האוצר, לרבות אישורי המס.

לידיעתכם, קיימים 2 סוגי דוחות שנתיים:

  • הדו"ח המקוצר- דו"ח הכולל עמוד אחד המציג את עיקרי הנתונים ומכיל 5 חלקים מרכזיים , משלוח הדו"ח יהיה באמצעות הדואר או בדוא"ל לפי בחירת העמית.
  • הדו"ח המפורט- דו"ח הכולל מספר עמודים המציג פירוט  נתונים בהרחבה לגבי כלל חשבונות העמית במוצר הפנסיוני.

צפייה בדו"ח המפורט  מתאפשרת  רק באזור האישי באתר האינטרנט של קופת הגמל/ קרן ההשתלמות

הדוחות השנתיים, הן המקוצר והן המפורט יוצגו שניהם באזור האישי באתר האינטרנט של קופת הגמל / קרן ההשתלמות שלכם במשך 10 שנים לפחות.

  

מה מכיל הדו"ח המקוצר?

הדוח המקוצר בנוי מ- 5 חלקים מרכזיים, וכן מנתוני פרטיים אישיים של העמית בקופה.


 להלן הסבר מתומצת לגבי מבנה דו"ח לעמית בקופת הגמל:

  

דו"ח שנתי לעמית בקופת הגמל " שם הקופה"  לשנת 2016

פרטים אישיים: נא ודאו את נכונות הפרטים וככל שיש שינוי נא עדכנו את הגוף המנהל.


חלק א: תשלומים צפויים  מקופת הגמל

בטבלה זו מוצגים הסכומים שחסכתם  הן ככספים המיועדים לקצבה (הסכום שחסכתם החל משנת 2008)

והן כספים המיועדים למשיכה חד פעמית ( סכומים שחסכתם לפני שנת 2008) כסכום הוני.

בנוסף, מוצגים הסכומים שיתקבלו מקופת הגמל, במקרים הבאים: מוות או אובדן כושר עבודה

(במקרה שיש ברשותכם כיסוי ביטוי זה מקופת הגמל).

 

שם הסעיף

הסבר 

יתרת הכספים המיועדים למשיכה כקצבה

הסכום שחסכתם החל משנת 2008, אותו ניתן להעביר למוצר חיסכון פנסיוני אחר ולקבלו כקצבה חודשית.

יתרת הכספים המיועדים

למשיכה חד פעמית

הסכום שחסכתם החל משנת 2008, אותו ניתן למשוך כסכום הוני (חד פעמי)

סכום חד פעמי במקרה של מוות

הסכום שהמוטבים בקופת הגמל צפויים לקבל לאחר פטירתכם, הסכום המוצג תואם לסכום הכסף שחסכתם במועד הדוח.

קצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה

הסכום ה הצפוי להתקבל כקצבה מדי חודש, במקרה שלא תוכלו להמשיך לעבוד.

משמעות הסימן "-"  היא שאין ברשותכם כיסוי ביטוחי זה.

 

חלק ב: תנועות בחשבונך בשנת 2016

בחלק זה, תמצאו טבלה  המסכמת  נתונים כספיים בחשבון העמית במהלך שנת הדוח, ויתרת הסכומים נכון ל31.12 של שנת הדוח.

 

שם הסעיף

הסבר 

יתרת הכספים   בחשבון בתחילת השנה

סך יתרת הכספים עד תחילת השנה החולפת.

 

כספים שהופקדו לחשבון

 

סך ההפקדות (עובד +מעסיק) שהופקדו לקופת הגמל בשנה החולפת

רווחים/הפסדים בניכוי הוצאות ניהול השקעות

 

התשואה של כספיכם: הרווחים או ההפסדים של החיסכון הפנסיוני שלכם, פחות הוצאות ניהול ההשקעות ששילמתם ללא ניכוי דמי הניהול

כספים שהעברת לחשבון

 

 

כספים שהעברתם במהלך השנה מקופת גמל אחרת לקופת גמל זו

כספים שהעברת מהחשבון

כספים שהעברתם מקופת גמל זו במהלך השנה החולפת.

 

כספים שמשכת מהחשבון

כספים שמשכתם מחיסכון פנסיוני זה במהלך השנה החולפת.

דמי ניהול שנגבו בשנה זו

סכום דמי הניהול ששילמתם מההפקדות ומהחיסכון, בפועל בשנת הדו''ח

עלות הביטוח למקרה ____

סכום הפרמיה ששילמתם עבור הכיסוי הביטוחי שברשותכם.

יתרת הכספים בחשבון בסוף השנה

יתרת הכספים בקופת הגמל, נכון למועד הדוח: הסכום שנחסך עד תחילת השנה החולפת +  סך ההפקדות והרווחים, פחות דמי הניהול ופרמיות הביטוח ששולמו.

 

חלק ג: אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת 2016

טבלה זו מציגה את שיעור דמי הניהול שנגבו מהעמית. בקופות גמל קיימים 2 סוגים של דמי ניהול:

  • דמי ניהול מהפקדה- אחוז דמי הניהול הנגבים בפועל מהפקדות בחשבון העמית
  • דמי ניהול מהצבירה- אחוז דמי הניהול הנגבים בפועל מסך החיסכון בקופת הגמל


בנוסף, בטבלה זו קיימים  שני סעיפים נוספים:

  • דמי ניהול למנהלי תיקים – רלוונטי לעמית שמנהל את כספי הגמל בקופה לניהול אישי (I.R.A)
  • הוצאות ניהול השקעות-אחוז ההוצאות בגין ביצוע העסקאות שלכם, אחוז זה קבוע וזהה עבור כלל העמיתים.

בצמוד לטבלה זו תוכלו להבחין בבלון  עליו מופיע ממוצע דמי הניהול (מחיסכון ומהפקדה) שקופת הגמל גובה מכלל עמיתיה.

  

שם הסעיף

הסבר 

דמי ניהול מהפקדה

אחוז דמי הניהול הנגבים בפועל מההפקדות בחשבון

דמי ניהול מחיסכון

אחוז דמי הניהול הנגבים בפועל מסך יתרת הצבירה שלכם בקופת הגמל.

דמי ניהול למנהל תיקים

דמי ניהול המשולמים למנהל התיקים שלכם, אם אתם מנהלים את כספי הגמל בקופה לניהול אישי (IRA) 

דמי ניהול אלה לא נכללים ב"דמי ניהול מחיסכון".

הוצאות ניהול השקעות

אחוז ההוצאות המועברות לגורם אחר על ידי הגוף הפנסיוני,על מנת לבצע את העסקאות שלכם.

מדובר על אחוז קבוע וזהה עבור כלל העמיתים באותו המסלול.

 

חלק ד: מסלולי השקעה ותשואות בשנת 2016

טבלה זו מציגה את התשואות שקופת הגמל עשתה במהלך שנת הדוח לגבי מסלולי ההשקעה שבו חסך העמיתה.

באם לעמית יש קופת גמל עם התחייבות לתשואה מובטחת, יופיע בשם המסלול" תשואה מובטחת" ובנתון יופיע האחוז התשואה שקופת הגמל התחייבה

לתשומת ליבכם, התשואה המוצגת הינה לאחר ניכוי הוצאות ניהול השקעות ולפני ניכוי דמי ניהול.

שם הסעיף

הסבר 

מסלול _______

המקום בו יושקעו כספי החיסכון שלכם יקבע על פי מסלול ההשקעה בקופת הגמל שבחרתם. הנתון של התשואה אשר מופיע בפלוס, מייצג את הרווחים במסלול ההשקעה כאשר נתון המופיע במינוס מייצג את ההפסדים במסלול

 

 

חלק ה: פירוט ההפקדות לחשבון בשנת 2016

הטבלה בחלק זה מציגה את פירוט ההפקדות שבוצעו בשנת הדוח או פירוטהההפקדות שבוצעו בגין שנים קודמות.

בצמוד לטבלה זו ישנו בלון עם הנחיות שיש לבצע את בדיקת ההפקדות אל  מול תלושי השכר.

במידה וניידתם כספים בין קופות (לא בין מסלולים!) 

 

שם הסעיף

הסבר 

מועד ההפקדה

תאריך בו התקבלו הכספים בקופת הגמל מהמעסיק

עבור חודש משכורת

חודש המשכורת עבורו התבצעו הפקדות כספים

משכורת

 

ההפקדות מהשכר המבוטח  על פיו מתבצעות הפרשות כספים לקופת הגמל.

תגמולי עובד

הכסף המופרש לחיסכון הפנסיוני ע"י העובד

תגמולי מעביד

הכסף  המופרש לחיסכון הפנסיוני ע"י המעסיק

פיצויים

כסף שמופרש ע"י המעסיק לטובת פיצויי פיטורין

סה''כ הפקדות

סה"כ הפקדות לשנת הדו"ח

 

 

 

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל