גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

הלוואות לעמיתים

מלם תפעול גמל הינה בעלת מערכת ייחודית למתן שירותי תפעול למערך הלוואות לעמיתים בכפוף לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל)(כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2011. תקנות הקובעות כידוע שורה של כללים החלים הן על העמית והן על החברה המנהלת.

המערכת הייעודית והמתקדמת של מלם תפעול גמל מבטיחה עמידה בכל ההוראות שנקבעו על ידי המחוקק והרגולטור בנושא הלוואות לעמיתים. כמו כן, המערכת מתעדכנת באופן תדיר על פי השינויים בשוק.

הלוואה לעמית 

החברות המנהלות מציעות ללקוחות הקופה הלוואות מכספי הקופה מבלי לפגוע בחסכון.

מלם תפעול גמל מסוגלת לספק את השירותים הבאים:

 • קבלת בקשת ההלוואה כולל קליטה של מסמכים נלווים.
 • בחינה של זכאות העמית לקבלת הלוואה, על פי נהלי החברה המנהלת והוראות הדין.
 • אימות נתונים של העמית על פי ההנחיות למניעות מעילות ועל פי ההוראות למניעת הלבנת הון.
 • יידוע המבקש בכתב בנודע לאישור או דחיית ההלוואה.
 • אי מתן הלוואה במידה שקיימת הלוואה נוספת או מקרים של שיעבוד, עיקול או צו שיפוטי אחר.
 • שלילת הלוואה לעמית שביקש למשוך כספו או לעבור לקופה אחרת.
 • הקמת הלוואות באמצעות המערכת, כולל הכנת הוראות בנוגע לתשלומי הלוואות לעמית, באמצעות מס"ב, באישור החברה המנהלת.
 • ניהול גבייתם של תשלומי ההלוואה על ידי הוראת קבע או מס"ב. זאת באמצעות קובץ לגביית החזרים בהכנתנו.
 • התאמה יומיומית של הלוואות שניתנו לעמית ושל תשלומי הפירעון אל מול חשבון הקופה.
 • מעקב וניהול פירעון ההלוואה.
 • במידה שנגבים תשלומי הלוואה בפיגור - ניהולם באמצעות מזומן, המחאות, הוראות קבע או מס"ב.
 • שליחה של מכתבי התראה ככל שעמית איחר בפירעון הלוואה.
 • ניהול גבייתם של תשלומים בגין פיגורי הלוואה מהעמית או היתרה (במשיכה).
 • שיערוך הלוואות.


ישנן שתי אופציות לתפעול ההלוואות:

חברת מלם תפעול גמל תשמש כגוף מתפעל לקופות הגמל:

במקרה זה, כל הפעילויות יעשו דרך המערכות של מלם תפעול גמל לרבות הקמת הלוואות, בקרה מול חשבון עמית ומול קובץ ההגדרות הבוחן זכאות, הפקת לוחות סילוקין, רישום במערכת הנהלת חשבונות, שערוך נכס, טיפול בהחזרים, מעקב פיגורים, ביצוע דיווחים ועוד.

חברת מלם תפעול גמל תעניק את השירות Stand Alone:

ישנה אפשרות לקבל את השירות באופן ספציפי, כאשר שירותי התפעול מנוהלים על ידי גורם מתפעל אחר (בנק למשל). במקרה זה אנו אחראים על ביצוע הפעולות הבאות:

 • מערכת שלמה של שירותי חשבונאות לתפעול הלוואות לרבות הפקת פקודת יומן עבור הנהלת החשבונות אשר תועבר להנהלת החשבונות בגוף המתפעל של הקופה.
 • הגשת דו"ח יתרות הלוואות בתום כל חודש וכמו כן העברת פקודת יומן לשערוך הלוואות להנהלת חשבונות. כל זאת על פי כללי השערוך שקבע משרד האוצר.
 • מתן מידע שוטף בהתאם לבקשות לקבלת מידע על מצבן של ההלוואות.
 • אחת לשנה יסופק קובץ אקסל בו מרוכזים נתונים הלוואות על מנת שיודפסו וישלחו לעמית.

המערכת המתקדמת של מלם תפעול גמל מתממשקת טכנולוגית עם מערכות התפעול של התאגידים הבנקאיים, מערכות CRM וכן אתר החברה על ידי ממשק XML.

סוגי הלוואות

המערכת של מלם תפעול גמל תומכת במספר סוגי הלוואות תוך שהיא מאפשרת גמישות מרבית בהקמת הלוואות לעמיתים לפי צורכי הלקוח ועל בסיס פרמטרים שונים כגון ריבית קבועה/משתנה, הצמדת קרן ועוד.

דו"חות

מלם תפעול גמל מפיקה דו"חות באופן קבוע ללקוחותיה לרבות בנושאים הבאים:

 • שערוך שווי תיקי הלוואות.
 • גיול הלוואות.
 • עריכת דוחות כספיים.
 • מעקב אחר הגביה החודשית של חזרי ההלוואות (תכנון מול ביצוע).
 • ממשק השולף נתונים אודות ההלוואות לצורך דו"ח שנתי.
 • פירוק החזר הלוואות (נומינאלי, ריבית והצמדה).
 • בקשות למשיכה – נתונים אודות ההלוואה הקיימת (עם אפשרות לקיזוז אוטומטי של היתרה).
 • ניהול שערוך הלוואות לפי שווי הוגן.
 • פירעון חלקי של הלוואה.
 • גביה על ידי מס"ב.

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל