גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

מערכת "צל"

אגף שוק ההון במשרד האוצר בוחן במהלך הביקורות הנעשות בגופים המוסדיים האם בחברה המנהלת של הגוף המוסדי ישנה מערכת "צל" וכמו כן האם משתמשים בה. דרישה זו עולה מ"מערך התפעול והבקרה בתחום ההשקעות של גוף מוסדי" שפורסם על ידי משרד האוצר בחודש אוגוסט של 2009.

מטרתה של מערכת "הצל" היא לאפשר לגוף מוסדי בכל זמן נתון "גישה ישירה לנתוני כלל נכסיו" על מנת "לבקר ולנטר פעולות שבוצעו בנכסים ואת מהימנות הנתונים, ובכלל זה נתוני דוחות ודיווחים" (סעיף 4.9). על מנת לעמוד בכל הדרישות הללו עומדות בפני הגופים המוסדיים שתי אפשרויות:

 • לקבל באופן מלא על עצמם את נושא התפעול לחלוטין (באמצעות פיתוח מערכות או לחילופין רכישה של שירותי תפעול כמו מודל השירותים של מלם מפעול גמל למשל).
 • להמשיך בתפעול בבנקים ולצדו להקים מערכת "צל" המאפשרת גישה באופן ישיר לנתונים ובקרה כוללת ומלאה של הפעולות השונות והשירותים שמספקים הבנקים.

מערכת "צל" הינה כלי המשפר את יכולת הבקרה של חברה תוך מזעור סיכונים תפעוליים. המערכת מאפשרת פיקוח על פעילות ותקינות הקופות על ידי גורמים בכירים בה כמו דירקטוריון, מבקר הפנים, רואי חשבון, המנכ"ל וצוות ההנהלה.

המודולים העיקריים למערכת צל במערכת של מלם תפעול גמל

בקרה ופיקוח על מערך העמיתים, כולל התחומים הבאים:

 • טיפול בהליכי גבייה ממעסיקים ועובדים, לרבות פיגורים.
 • תשלום לעמיתים.
 • העברות מקופות ואל קופות.
 • דמי ניהול.
 • אופן ודרך ניהול החשבונות של העמיתים.
 • תגמול של אנשי מכירות, סוכנים, מפקחי רכישה ויועצים פנסיונים.
 • חלוקת רווחים יומיומית בין חשבונות העמיתים, זאת לאחר שנבחנה התשואה היומית (יוסבר בהמשך).

בקרה ופיקוח על רישום הנכסים במערכות התפעוליות, לרבות הנושאים הבאים:

 • בחינת ההתאמה בין ההוראות לגבי הביצוע של מנהלי ההשקעות, לעומת הביצוע בפועל.
 • בדיקה ובקרה של הרישום בכל חשבונותיו של הגוף המוסדי.
 • בקרת עמלות: משמורת, ברוקראז' ועוד.
 • בדיקה אודות שיוך נכון של נכסים לקטגוריות (מנפיקים, קבוצות לויים, סקטורים, ענפים ואפיקי השקעה).
 • בחינת הרישום חשבונאי – שיערוך הנכסים להשקעה וכן זקיפת שווי, כולל עדכון נתוני מדדים, דירוגים, שערי חליפין, ציטוטים, הערכות מומחים ואינפורמציה רלבנטית נוספת.

בקרה ופיקוח על מערך השקעות וניירות הערך, כולל:

 • בחינת שיערוך יומי.
 • בדיקת תשואה יומית, לכל אחת מהקופות.
 • מעקב ופיקוח אחר התשלומים והגבייה כולל דיבידנדים, ריבית וקרן וכמו כן תנועות כספיות רלבנטיות אחרות. בנוסף לכך הקמה של לוח סילוקין להלוואות לא סחירות וביצוע גבייה של החוב באופן שוטף.
 • עמידה במגבלותיה של ההשקעה ובכללים הנוגעים לניהול השקעות, על פי הנקבע בהוראות הדין. כל זאת כחלק ממדיניות וועדת ההשקעות והדירקטוריון, ובמסגרת כללי ההתנהלות של הגוף המוסדי ביחס לכל מסלול השקעה, קופת גמל או התחייבות ביטוחית.
 • אופן יישומן של החלטות דירקטוריון הגוף המוסדי או ועדת ההשקעות הרלוונטית, מטעם מערך ההשקעות.

בקרה ופיקוח על החשבונות המפצלים.

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל