גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

ניהול קרן השתלמות

האם ניהול קרן השתלמות היא בחירה נבונה?

ניהול קרן השתלמות הוא בחירה מושכלת ונבונה. מדובר על קופת חיסכון שהכספים בה ניתנים למשיכה לאחר 6 שנים ממועד פתיחתה ולכן היא משמשת כאפיק לטווח בינוני. כיום מדובר על כלי החיסכון היחיד, שלא מוגדר לטווח ארוך, הזוכה לפטור ממס (בכפוף לתנאים). עקב כך קרנות השתלמות הן פופולאריות במיוחד, כשליש מהעובדים בישראל מושקעים בהן והיקפן מוערך בכ-2.5 מיליארד שקלים בשנה.

 

זכאות לניהול קרן השתלמות

קרן השתלמות בישראל אינו זכות המוקנית לשכירים שכן החוק לא תובע ממעסיק להפריש כספים לקרן השתלמות עבור העובדים שלו. עם זאת, במקצועות רבים נהוג לשלם לעובדים קרן השתלמות ובחברות מסוימות מדובר בהטבה שהפכה לסטנדרט. כך גם קיימים צווי הרחבה שונים והסכמים קיבוציים שמחייבים ניהול קרן השתלמות לעובדים.

במידה שעל המעסיק לשלם קרן השתלמות לעובדים הישירים, עובדי הקבלן באותו החברה זכאים לקרן השתלמות 6 חודשים לאחר התקופה שנקבעה לעובדים ישירים. אם עובד הקבלן עבר לחברה אחרת, המחויבת אף היא בהפרשה לקרן השתלמות, הוא יקבל אותה גם אצל המעסיק החדש ללא תקופת המתנה. עובדי קבלן בתחום הניקיון זכאים להפרשה לקרן השתלמות על ידי הקבלן וכמו כן עובדי חברות שמירה ואבטחה. גננות ומורים שהינם חברים באחת מהקרנות לעובדי ההוראה זוכים להפרשות מוגדלות. ואכן, ניתן לראות כי ניהול קרן השתלמות הפך במידה רבה לסטנדרט במקומות עבודה רבים.

בכל הנוגע לעצמאים, הפרשות לקרן השתלמות תלויות ברצון העצמאי. במידה שיבחר לעשות כן הרי שהוא יהיה זכאי להטבות מס עבורן עד לתקרה המוגדרת. עצמאים רבים נוהגים במסגרת ניהול קרן השתלמות לבצע הפרשות סוף שנה עד לתקרה המדוברת.

 

מימוש הזכות

כאשר עובד שכיר מבקש לממש את הזכות לפתוח קרן השתלמות מוטל  על המעסיק לנכות מהשכר את חלקו של העובד ולהעביר את התשלום לקרן בכל חודש. הכספים מופקדים לקרן תוך 7 ימי עסקים מתשלום המשכורת או עד 15 ימים מסיום החודש עבורו משולם השכר, לפי המוקדם מבין השניים. גם אם העובד הסכים לכך וגם במידה שהמעסיק נקלע לקשיים פיננסים, אין אפשרות לעיכוב ההפקדה. כמו כן, המעסיק מחויב עם העברת התשלום לדווח עליו לחברה המנהלת באופן מקוון.

עצמאי רשאי לבחור את המועד בו יופקדו הכספים ואת סכומם. שלא כמו עובדים שכירים, עצמאי יכול להעביר את הסכום המלא בפעם אחת או לקבוע מספר מועדים שונים, זאת על פי רצונו האישי ובהתאם כאמור לתקרה העליונה.

 

משיכת הכספים

במידה שעובד מבקש למשוך את הכספים מהקרן עליו למלא בקשה בטופס ייעודי של החברה המנהלת, בצירוף מספר מסמכים:

  • צילום תעודת זהות.
  • מסמך בנקאי המצביע על כך שהחשבון אליו הכספים מועברים הוא על שמו של העובד.
  • במקרה של עובדים שכירים לעיתים יש להמציא מכתב מטעם המעסיק בנוגע לשחרור הכספים (על פי תנאיה של החברה המנהלת).
  • על הבקשה להתקיים תוך 4 ימי עסקים לאחר הגשתה. שלושת ימי העסקים הראשונים בחודש אינם נכנסים לחישוב לצורך המשיכה.

לסיכום

קרן השתלמות הינה האפיק המשתלם ביותר לחיסכון לטווח בינוני, עקב הטבת המס הכרוכה בה, הן לשכירים והן לעצמאיים. שכירים יכולים להשקיע בקרנות אלו כתלות בהסכם ההעסקה שלהם ועצמאיים מפרישים לקרן על פי רצונם.

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל