גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

קרן השתלמות IRA

קרן השתלמות בניהול אישי - מלם

קרן השתלמות בניהול אישי (IRA - Individual Retirement Account) הינה קרן (או קופת גמל) שהכספים בה מנוהלים על ידי העמית עצמו או בניהול אישי של מנהל תיקים מורשה מטעמו. המסגרת והתנאים שלה מאפשרים לחוסכים לשלוט באופן מלא בניהול כספם, ובד בבד לא לוותר על שלל היתרונות המוצעים בקרנות ההשתלמות או קופות הגמל, כמו למשל הטבות מס.

הנכסים והכספים של העמית המנוהלים במסגרת קרן השתלמות IRA מושקעים על פי המדיניות והכללים שקובע העמית, כאשר המדיניות מבוצעת בפועל על ידי הגורם המוסמך מטעמו - במרבית המקרים מנהל תיקים מורשה - אותו הוא רשאי להחליף בכל עת.

ההסכם בין חברת הניהול לבין העמית כולל את שלל ההסכמים הסטנדרטים של חוסך מול חברה מנהלת, ובנוסף עליהם הסכמים הנוגעים לדמי ניהול ודמי משמרת ניירות ערך. על אלו לעמוד בכל כללי המיסוי, הניהול והתקנות הרלוונטיות המתייחסים לקופה או לקרן השתלמות בניהול אישי.

 

באלו תנאים ישנה אפשרות לנהל קרן השתלמות IRA?

 • עצמאים שבבעלותם כספים נזילים שהופקדו לפרק זמן של 15 שנים (אופציה שכבר אינה קימת עבור חוסכים חדשים).
 • ניהול כספי קרן השתלמות.
 • ניהול כספי שכיר במעמד עצמאי, למשל כספים שהמעסיק נותן אפשרות להפקיד לתוך קרן השתלמות, אשר כלולים ברובד השני של המשכורת כמו הוצאות נסיעה ושעות נוספות. ביטוח מנהלים וקרן פנסיה אינם יכולים להיות מושקעים בקרן בניהול אישי.
 • במידה שחוסך הגיע לגיל פרישה, קצבתו מזערית (על פי הסכום הנקבע בחוק) ובידיו כספים עודפים, הוא יכול לנהלם בקופות אלו. במקרה זה הכספים יהיו פטורים ממס רווח הון, ככל שהם לצרכים פנסיונים.
 • עמית שחסך מיליון שקלים בקופה יכול להשקיע את הכסף העודף בקרן.
 • ישנה אפשרות לנהל כספי פיצויים או כספי ירושה ב-IRA. ניתן לקבל עבורם הטבות מס כל עוד הכסף יהיה בשימוש פנסיוני.

ראוי לציין כי ישנם הגבלות וסייגים לגבי השקעה באמצעות קרן השתלמות IRA. אם העמית הוא האחראי על ניהול כספיו עליו להקפיד על אותם כללים ולא לחרוג מהם. חברה מנהלת מחויבת אפוא להשגיח על כך שאלו נשמרים באופן תמידי ולוודא כי העמית מתקן חריגות השקעה על פי החוק.

 

היתרונות שמציעה קרן השתלמות בניהול אישי

 • יכולת תגובה זריזה והתאמה למגמות הצפויות.
 • שליטה מלאה והתאמה של תמהיל הנכסים ומדיניות ההשקעה למצב השוק הפיננסי.
 • שקיפות מלאה בפני העמית של שלל הנכסים מהם מורכב החיסכון.
 • עלויות מסחר פחותות בשלל המכשירים הפיננסיים.
 • דמי ניהול מופחתים (IRA ניהול עצמאי).
 • התאמה ותכנון של כספי החיסכון תוך מיצוי כלל האפשרות להטבות מס.
 • אפשרות לבחור במנהל תיקים ייעודי אשר ינהל את כספי החיסכון לפי מטרות וצרכי העמית.

 

לסיכום,

קרן השתלמות בניהול עצמי מקפלת בחובה שורה של היבטים ייחודיים ויתרונות ספציפיים. מהלך זה צריך להתבצע בצורה נכונה ובהתאם לכל הדרישות, התקנות והחוזרים המתפרסמים בנושא.

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל