גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

שאלות נפוצות

מלם תפעול גמלכל התשובות

מלם תפעול גמל, המתמחה בפתרונות לשירותי תפעול ושירותים משלימים לגופים מוסדיים, מגישה לכם תשובות למגוון שאלות נפוצות. צוות המומחים שלנו, אשר נמצא כל הזמן "עם היד על הדופק" ומכיר היטב את התמורות והשינויים בשוק הפיננסי, יסייע בקבלת מידע עדכני אודות חוזרים, נהלים, חקיקה, פסיקה ונושאים שונים. 

מהי קופת גמל להשקעה?

קופת גמל להשקעה היא חיסכון פנסיוני בו זוכים העמיתים ליהנות מכל היתרונות של קופת גמל סטנדרטית ובנוסף לכך מתאפשר להם למשוך כספים שנצברו בה בצורה הונית (כלומר כמענק חד פעמי), גם לפני הפרישה. במקרה זה נגבה מס רווח הון בגובה של 25%, אך רק על הרווחים שצברו הכספים ולא על הסכום הכולל, זאת בשונה מקופות הגמל המוכרות בהן קיים "קנס" על פירעון מוקדם. מי שיחסוך עד גיל הפרישה ייהנה מפטור גם על מיסוי זה.

בקופה זו אין סכום הפקדה מינימאלי או מגבלת גיל וניתן להפקיד בה עד 70,000 בשנה, בכל תדירות - שוטפת או חד פעמית. הכספים בקופה מנוהלים באפיקים שונים בהתאם לצרכי הלקוח וניתן לעבור ביניהם.

מדובר בכלי מצוין לחיסכון קצר או בינוני, המאפשר לכסף לצבור תשואה על השקעה במקום "לשכב" בבנק. כמו כן הקופה מיועדת גם לחוסכים בעלי אופק השקעה ארוך שברצונם ליצור תוספת לקצבה העתידית של הפנסיה. למידע נוסף אודות קופת גמל להשקעה ויתרונותיה לחצו. 

מהו המשמעות של מס רווח הון בקופת גמל להשקעה?

בקופת הגמל החדשה הכספים נזילים בכל עת עבור העמיתים המושקעים בה, ללא תלות בגיל הפרישה. בעת משיכת הכספים לפני גיל הפרישה חל עליהם מס רווח הון, כלומר מס אך ורק מהרווחים שהם צברו, בגובה של 25%. חשוב לציין שהמדינה בכל זאת מעודדת חיסכון לטווח ארוך ומי שיבחר למשוך את הכספים כמשיכה הונית (כלומר כסכום חד פעמי) לאחר הפרישה יזכה למס רווח ההון העומד על 15% בלבד. החוסכים שימשכו את הכסף רק בגיל הפרישה ובנוסף יקבלו אותו כקצבה חודשית ייהנו מפטור מלא ממס.

כדאי לציין, תשלום מס רווח ההון נגבה אך ורק בעת משיכת הכספים ולא במהלך תקופת החיסכון, גם אם העמית בחר לעבור מסלול או קופת גמל.

מהן תקנות התשלומים החדשות החלות על מעסיקים?

התקנות החדשות נכנסו לתוקף בינואר 2016 ומטילות אחריות ישירה על המעסיק לתשלום ודיווח בנוגע להפקדות כספים עבור העובדים לחיסכון פנסיוני. על פיהן החל מה-1/2/2016 כל מעסיק שתחתיו למעלה מ-100 עובדים מחויב בדיווח על הפקדות לפנסיה באמצעות יישומים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד אשר הוחלט על ידי משרד האוצר. התקנות תקפות לגבי מעסיקים של 50-100 עובדים החל מה-1/7/2016 ועל יתר המעסיקים החל משנת 2017.

מעבר לכך נדרש המעסיק להיות ערוך לבדיקה וקליטה של קבצי היזונים אשר חוזרים מהגופים המוסדיים אודות קליטת דיווח המעסיק. כמו כן עליו לטפל בקבצים שגויים על מנת להבטיח את שלמותן של העברות ההפקדות ורישום תקין של הזכויות הסוציאליות של כל עובד בתוכנית החיסכון בה הוא מושקע.

כחלק מהיערכות זו ועל מנת לסייע לציבור הלקוחות שלנו, מלמ תפעול גמל מציעה שירות חדש של טיוב נתונים מהקופות השונות, הכולל בין השאר בחינה של הקופות אשר מוגדרות במערכת,  זאת בתאום מלא עם הלקוח, ופניה אל הגוף המוסדי הרלוונטי.

שינוי דמי ניהול, הכיצד?

על פי תקנות המדינה בסעיף 4.א לחוזר 2012-9-22, במידה שמעלה גוף מוסדי את דמי הניהול שלו, עליו לשלוח הודעה על כך במסמך נפרד לעמית או לבעל רישיון המספק לו ייעוץ פנסיוני. ההעלאה תצא לפועל רק כחודשיים לאחר שנשלחה ההודעה, או במועד המצוין בהודעה, לפי המאוחר מבין השניים. בכל מקרה ההודעה לא תישלח יותר מ-4 חודשים לפני מועד ההעלאה.

בתקנה 2(א) (2א) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) התשע"ב-2012 נקבעו מקרים מסוימים בהם חברה מנהלת רשאית לגבות דמי ניהול של לא יותר מ-6 שקלים חודשיים.

המעבר לדמי ניהול לפי סכום הוא למעשה העלאה של שיעור דמי הניהול. במקרה זה על החברה המנהלת לשלוח הודעה על כך בהתאם ללוחות הזמנים האמורים ועל הניסוח להיות תואם לנוסח המופיע בחוזר.

מהי חובת השימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית?

המסלקה הפנסיונית הינה מיזם של משרד האוצר הנועד לאפשר שקיפות ומעבר מידע מלא בנוגע לחסכון הפנסיוני של עמית. המערכת מספקת לכל דורש אינפורמציה מקיפה לגבי הפנסיה של העמית ובאופן מרוכז. כל הגופים המוסדיים ובעלי הרישיונות הפנסיוניים מחויבים לעשות שימוש במסלקה, לטפל בכל הבקשות למידע, למסור את הנתונים הרלוונטיים לניוד כספים (מעבר של זכויות) ולהעביר היזון חוזר עבור בקשות שהתקבלו.

מלמ תפעול גמל מקיימת את כל הוראות הממונה בנוגע לחיבור אוטומטי למסלקה באמצעות מערכת "אפיק למסלקה".

מהו נוהל איתור עמיתים ומוטבים?

חובת הנאמנות של החברה המנהלת אל עמיתי הקופות שהיא אחראית עליהן היא רחבה ומעבר לשמירה על זכויות ונכסי העמיתים, היא מחויבת לשמירה רציפה וסדירה של קשר עימם. ישנם מקרים בהם חל בקשר שיבוש ואף ניתוק בשלל נסיבות שונות ועל חברה ליצור קשר עם המוטב או העמית, לפי העניין.

בעניין זה נקבע בחוק הפיקוח על קופות גמל, סעיף 24, כי שר האוצר מורשה לקבוע הוראות בנוגע לפעולות והצעדים שעל חברה מנהלת לנקוט על מנת לאתר את העמיתים שנותק עמם הקשר ולשם איתורם של המוטבים, במקרה שהעמית נפטר. למשל, החברה המנהלת מחויבת לפנות למשרד הפנים על מנת לאמת את פרטי הזיהוי של העמית שכספיו הם בניהולה, ואם קיים צורך לעדכן את פרטיו. כמו כן עליה לקבוע נוהל קבוע ומפורט בנוגע לפעולות שהיא נוקטת בכדי לאתר את עמיתיה.

מלם תפעול גמל

חישוב נכון, מדוייק ובזמן.

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל