גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

מילון מונחים

א

איגרות-חוב מיועדות

מדובר באגרות חוב ממשלתיות ייחודיות השמורות רק לקרנות הפנסיה ומנוהלות על ידי הגופים הפנסיוניים, כלומר אינן זמינות לציבור הרחב. התשואה באגרות חוב אלו מובטחת מראש וכיום עומדת על כ-4.86% שנתיים, אחוז גבוה באופן משמעותי מהתשואות באג"ח רגילות. המטרה שלהן היא ליצור רכיב בלתי משתנה וקבוע בפנסיה שהתשואה שלו מובטחת ואינה מסתכנת בתנודות.

ג

גוף מוסדי

גוף המחזיק כספים ומניות עבור הציבור. בארץ ישנם שני סוגים עיקריים והם גופים המנהלים כספים המיועדים לביטוח הפנסיוני (הזוכים להטבות מס) וקרנות נאמנות (שאינן זכאיות להטבות). גופים אלו מרוויחים חלק מסוים מאחוז הכספים שהם מנהלים.

גיל פרישה חוקי

הגיל בו מתאפשרת פרישה לגמלאות וקבלת פנסיה. נכון לשנת 2016 גברים פורשים בגיל 67 ונשים 62. בשנת 2017 היה אמור לעלות גיל הפרישה לנשים ל-64, אך לעת עתה החלטה זו נדחתה. כדאי לדעת שבמקרה שעובד מעוניין להמשיך לעבוד המעסיק מחויב לשקול בקשה זו.

גמל נט

מערכת השוואה בין קופות גמל הזמינה באתר משרד האוצר. ניתן לשאוב מידע על התשואות שהשיגו הקופות, מדדי הסיכון שלהם, דמי ניהול, אפיקי ההשקעה ועוד.

ד

דו"ח רבעוני

דו"ח שנשלח בכל רבעון לכל מבוטח שהפקיד לפחות פעם אחת במהלך הרבעון או במקרה שיתרת חשבונו עולה על 50 אלף שקלים. הדו"ח מורכב מנתונים על הקרן, פרטים אישיים, פירוט תנועות בתקופת הדיווח, ריכוז תנועות ויתרות, תשואות ודמי ניהול.

דו"ח שנתי

דו"ח שנשלח לעמיתי הקופות השונות בכל שנה עד תום חודש מרץ. בדו"ח מרוכז מידע לגבי חשבון העמית וכמו כן מפורטים רווחי הקופה, פירוט ההפקדות, דמי ניהול וכן הלאה. להבנת הדו"ח השנתי לחצו.

דיווח לעמיתים

אחת לרבעון נשלח דיווח לכל מבוטח שהפקיד לקרן הפנסיה, קופת הגמל או פוליסת הביטוח. הדיווח נשלח לכתובת המבוטח או לתיבת האי-מייל שסיפק לחברה. כמו כן הדו"ח יהיה זמין באתר האינטרנטי של הגוף הפנסיוני.

דמי ניהול

תשלום עבור ניהול הקופה שנגבה, זאת מלבד עמלות מכירה וקנייה של ניירות ערך. לא מדובר בסכום קבוע אלא אחוז מסוים מההפקדות והחיסכון. בישראל ישנה רגולציה הקובעת את אחוז דמי הניהול המרבי שקופה יכולה לגבות. דמי ניהול קיימים בכל אפיקי החיסכון לרבות קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וכו'. 

ה

הטבות מס

למדינה יש אינטרס מובהק שהציבור יחסוך בגוף מוסדי עבור הפנסיה. לכן, כדי לעודד את ההפקדה לקרנות פנסיה, קופות גמל ופוליסות המדינה מתגמלת את המבוטחים בהטבות מס הכנסה. ההטבות ניתנות דרך ניכוי ממס, כלומר הפחתת ההכנסה שמשלמים עליה מס, וזיכוי במס, שמשמעותה הפחתת המס המשולם.

ז

זיכוי (החזר מס לעמית)

החזר מס לעמית מתוך התשלומים שהפקיד בקופה. ניתן עבור פוליסות ופרמיות לביטוח חיים והפרשות לקופת גמל. הזיכוי הוא על 35% מהפרמיה המוכרת.

ח

חיסכון הוני

תוכנית בה אדם הפורש מעבודה מקבל את כל הסכום שנחסך עבורו בתשלום אחד (בניגוד לחיסכון קצבתי). החל משנת 2008 כל ההפקדות לפנסיה הן עבור פנסיה תקציבית. כספים שהופרשו לפני שנת 2008 עדיין ניתן לקבל בסכום חד פעמי.

חיסכון קצבתי

חיסכון פנסיוני בו החוסך, החל מהיציאה לגמלאות ועד סוף ימיו, מקבל קצבה חודשית מהגוף בו חסך. אפשרות זו מבטיחה לחוסך להמשיך לקבל קצבה עד לאחרית ימים גם אם יחיה שנים ארוכות לאחר הפרישה.

י

יועץ פנסיוני

אדם ללא זיקה לגוף הפנסיוני או לחברת הביטוח שמספק ייעוץ לגבי מידת הכדאיות של החיסכון של יחיד או של קרוביו. כיוון שהמלצותיו אינן מוטות הוא יכול לסייע בחיסכון דמי ניהול מיותרים, ביטוחים כפולים וכן הלאה. החל מ-2005 יועצי הפנסיה בישראל צריכים לעמוד בבחינות ולהוכיח ידע בביטוחים ובהשקעות כדי לעסוק בתחום.

מ

מודל השקעות מנוהל תלוי גיל

מודל השקעות על פיו נכסי המבוטחים בקופות הגמל, פוליסות הביטוח וקרן הפנסיה מושקעים, בין השאר, על פי גיל העמיתים. במסלול זה, ככל שעמית מתקרב לגיל הפרישה כך יורדת רמת הסיכון בהשקעות שלו. המודל מנייד את חסכונות המבוטח אוטומטית בין המסלולים בהתאים לגילו. מסלולי ההשקעות מהם בנוי המודל הם: מגיל 60 ומעלה, גילאי 50 עד 60 ומסלול עד גיל 50.

מס רווחי הון

מס הנגבה מהרווח שמניבים הנכסים הפיננסיים של יחיד כמו מניות, קרנות נאמנות, ניירות ערך, פיקדונות בנקאיים וכו'. כלומר, כל הכנסה שאיננה מעבודה בפועל (המכונה "יגיעה אישית" וממוסת באופן שונה).

מסלול השקעה כללי פאסיבי

מסלול שהכספים בו מושקעים במגוון מדדים פומביים בחו"ל ובארץ כמו MSCI, ת"א 100 ו-AC. השקעת כספים באמצעות מדדים אלו מאפשרת ללקוח שקיפות מלאה של הנעשה בחשבונו ופיזור רחב של כספו בהשקעות שונות.

מסלול השקעה מתמחה

מסלול השקעה המתמחה בהשקעה מסוימת (אג"ח, מט"ח, לא צמוד, מניות וכו'), סוג האפיק יהיה מצוין בשם המסלול. מסלול זה איננו ברירת מחדל ועל העמית לבחור בו. בכל חברה יכולים להיות עד עשרה מסלולי השקעה מתמחים, כאשר המטרה של ההגבלה היא להקטין את כמות המסלולים שאין ביניהם הבדלים מהותיים. זאת על מנת להקל על הצרכן את ההשוואה בין החברות והמסלולים השונים.

מסלקה

מערכת מידע דיגיטלית, ביוזמת משרד האוצר, המאפשרת לכל עמית לקבל תמונת מצב כוללת על החיסכון הפנסיוני שלו. הממשק מיועד להעברת מידע בין כל גופי הפנסיה, הביטוח והגמל לציבור החוסכים ולקהל היועצים הפנסיוניים וסוכני הביטוח. המערכת נוצרה לשם הגדלת השקיפות והתחרותיות בשוק הפנסיוני ולשם הנגשה של המידע לגביו.

משווק פנסיוני

אדם שקיבל רישיון סוכן ביטוח או שיווק פנסיוני. לרוב מדובר נציגי בית השקעות או סוכני ביטוח המשווקים פנסיות, קרנות או קופות גמל. אלו הם בעלי זיקה לגוף שמנהל את המוצר הפנסיוני.

משיכה שלא כדין

פדיון תוכנית חיסכון לטווח ארוך לפני נקודות היציאה הקבועות לכך בחוק. במסגרת ניהול קרן השתלמות לשכירים המשיכה תהיה מחויבת במס של 45% מהרווחים ומהפקדות המעביד ובניהול קרן השתלמות לעצמאים ייקנס מס בגובה 45% על היתרה הצבורה. בקופת גמל נקנסים בשיעור של 35% מס במקור.

נ

ניכוי

הפחתת ההכנסה החייבת במס לפני חישובו. במילים אחרות, הפחתת תשלום המס של העובד על פי סכום ההפרשה לקופת גמל ולפי שיעור המס השולי, כל זאת לפי התקרות המוכרות.

ניכוי ע"פ סעיף 47 לפקודת מס הכנסה

סעיף 47 הוא הטבת מס בצורת ניכוי עבור תשלום דמי ביטוח ותגמולים. הניכוי מפחית את סכום הברוטו מהמשכורת החייבת במס ומכאן שגובה המס פוחת בהתאם לשיעור המס השולי.

ס

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

כל עובד שכיר זכאי לפיצויים במידה ופוטר או בנסיבות מסוימות אחרות שבגינן סיים את עבודתו. בסעיף 14 לחוק נקבע כי הפקדות המעסיק (לביטוח המנהלים, לקופת תגמולים, לקרן הפנסיה וכדומה) יוכלו להוות חלופה לפיצויים שעליו לתת. כל זאת בתנאי שנכתב כך בהסכם הנוגע לעובד ולמעסיק או שהדבר אושר על ידי שר הכלכלה. בנוסף הפרשות המעסיק יוכלו להוות חלופה לפיצויים רק במידה שהוא הפקיד 8.33% משכר העובד בכל משכורת חודשית. החלת הסעיף מאפשרת קבלת פיצויים בסיום עבודה, גם אם העזיבה איננה עומדת בתנאים המזכים בכספי פיצויים. מנגד, הסעיף פוטר את המעסיק מהשלמת פיצויים באופן רטרואקטיבי בשל עלייה במשכורת של העובד במהלך ההעסקה.

ע

עמית עצמאי

אדם המפקיד בקופת גמל ללא תשלום מקבילי מצד מעסיק. כל אדם יכול להיות במעמד זה ללא תלות במקצוע, עיסוק וגיל.

עמית שכיר

אדם בקופת גמל אשר המעסיק שלו מפקיד עבורו לקופה בגין תגמולים או פיצויים. בעת הפרישה העמית יכול להעביר את כספי הקופה שלו למעמד עמית עצמאי ובכך להרוויח מהוותק שצבר ומנזילות.

פ

פיצויי פיטורין

כל עובד שהועסק במשך מינימאלי של שנה רצופה ופוטר, זכאי לפיצויי פיטורין. הפיצויים עומדים על שווי משכורת חודשית אחת לכל שנת עבודה.

צ

צו הרחבה לפנסיה חובה

בשנת 2008 נקבע לראשונה כי כלל העובדים במשק, לרבות עובדים זרים ועובדים שעברו את גיל פרישה חובה, זכאים לפנסיה. כל עובד רשאי לבחור את הקופה שבה יחסוך את כספי הפנסיה שלו. המעסיקים מחויבים להפריש כספים עבור ביטוח פנסיוני מקיף על פי מדרגות, עד לסכום השכר הממוצע במשק.

ק

קופה מסלולית

קופה המתמחה במסלול השקעה ספציפי והיא מחויבת להשקיע בו לכל הפחות מחצית מנכסיה. בקופה זו ישנם מספר אפיקי השקעה והמדיניות בכל אחד מהם מאופיינת ומוגדרת. לדוגמא קופה דולרית משקיע את רוב נכסיה בהשקעות דולריות ואילו קופה מנייתית משקיעה בעיקר במניות. קופות אלו מיועדות לעמיתים בעלי מעורבות גבוהה והבנה בתחום.

קופת גמל

מאפשרת חיסכון לטווח הארוך ומיועדת כדי להבטיח הכנסה לאחר גיל הפרישה (אך לא רק, כך למשל בתוכנית "חיסכון לכל ילד" מופקדים הכספים בקופת גמל). זהו אפיק ובו היבט של "חיסכון טהור", בלי כיסוי ביטוחי. בקופת הגמל אפשר לחסוך עד לגיל הפנסיה ולזכות בהטבות מס. התשועה עבור ההשקעות מחולקת לכל עמית בקופה בהתאם לחלקו היחסי בנכסיה. כדאי לציין שבקופות הגמל הכספים מושקעים אך ורק בשוק ההון.

קופת גמל אישית לפיצויים

זו היא קופה ובה מופקדים כספים לפיצויי פיטורין על ידי מעסיק עבור העובד ונרשמים על שמו. ההפקדה לא יכולה לעלות על שיעור של 8.33% ממשכורתו החודשית של העובד (במילים אחרות סכום השווה למשכורת חודשית עבור כל שנה).

קופת גמל לא משלמת לקצבה

קופת גמל שמטרתה היא צבירת הכספים אך היא לא משלמת בפועל את הקצבה הפנסיונית. ניתן יהיה לשלם לעמית רק דרך העברה לקופות המשלמות קצבה בעת הגעה לפרישה, לדוגמא פוליסות הוניות, פוליסת קצבה עם נספח הון, קופת גמל לתגמולים ועוד.

קופת גמל לדמי מחלה

על כל מעסיק לשלם לעובד דמי מחלה, קופת הגמל לדמי מחלה נועדה להחזר התשלום עליהם וכל הפקדה של המעסיק אליה היא הוצאה מוכרת עבורו. הקופה היא על שם המעסיק ומרכזת כספים עבור תשלום ימי מחלה לכל העובדים. למען הסר ספק, לא מדובר בכספי מענק הניתן בפרישה על ימי מחלה שלא נוצלו.

קופת גמל לחופשה

הקופה הוקמה על מנת לרכז כספים עבור חופשות העובדים על פי חוק החופשה השנתית. כיום כבר אין אפשרות לפתוח קופות גמל אלו.

קופת גמל למטרה אחרת

כיום לא נפתחות כבר קופות גמל למטרה אחרת. במקור הן נועדו לתשלום דמי הבראה, חגים וכדומה וההפרשות אליהן הושתתו על הסכמי עבודה קיבוציים.

קופת גמל לתגמולים

מכשיר פנסיוני הן לשכירים והן לעצמאיים המתבסס על הפקדה של אחוז מסוים מהמשכורת על מנת לצבור אותו לגיל הפרישה. במקרה של שכיר, המעסיק והעובד מפרישים לקופה באופן חודשי. הפרשות העובד, בהתאם לתקרות הקבועות בחוק, מזוכות ממס. כספים שהופקדו עד 2008 ניתן לקבל בעת הפרישה כהון (מענק חד פעמי), אך החל מ2008 כל הכספים שמופקדים מתקבלים כקצבה כלומר סכום חודשי קבוע המחליף את המשכורת. בישראל כיום מנוהלים בשוק זה כספים ונכסים בהיקף קרוב ל-195 מיליארד שקלים.

קופת גמל מרכזית לפיצויים

כיום הקופות האלו סגורות ולא ניתן להפקיד אליהן כספים. עד 2011 אלו היו קופות בהן העמית היה המעסיק וההפקדות אליהן נועדו לתשלום פיצויים במקרי של פיטורין.

קופת גמל משלמת לקצבה

קופת גמל בה ישנה אפשרות למשיכת כספים כמו ביטוח מנהלים לקצבה או קרן פנסיה. קופה זו משלמת לזכאים קצבה חודשית בהגיעם לפנסיה.

קצבה

קצבת פנסיה היא קצבה המשולמת בכל חודש לעמית שחסך את כספיו בביטוח פנסיוני, החל מיציאתו לגמלאות. גובה הקצבה תלוי בסוג הפנסיה. אם העובד בוטח בפנסיה תקציבית, הקצבה תיקבע על פי גובה משכורת אחרונה ומספר שנות העבודה. אם חסך בפנסיה צוברת, הקצבה תחושב על פי סך הכספים שנצבר לאורך השנים והרווחים מהם.

קרן השתלמות

זהו אפיק החיסכון הכללי לטווח בינוני (3-6 שנים) היחיד שנותר פטור ממס עבור ההפקדות בו והרווחים מהן. ברפורמת שוק ההון עמית שכיר, שמעסיקו משלם עבורו קרן השתלמות, מפריש לפחות שליש נוסף מסכום הפקדת המעסיק. לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה ישנה אפשרות למשוך את הכסף. כ-40% מהשכירים במשק הם בעלי קרן השתלמות.

ש

שיעור תשואה

קרנות פנסיה, קופות גמל ופוליסות ביטוחי מנהלים משקיעות חלק מנכסי מבוטחיה באג"ח מיועדות או בשוק ההון. שיעור התשואה הוא הרווח או ההפסד של הגופים הפנסיונים מההשקעות האלו ולרוב נמדד באחוזים.

שיעור תשואה נומינלי ברוטו

זהו מדד המשקף את שיעור תשואת ההשקעות במהלך השנה של קופת הגמל. זהו הרווח ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול והפחתת שיעור עליית המדד.

שיעור תשואה נומינלי נטו

מדד המשקף את התשואה מההשקעות, ללא התאמה לשיעור עליית המדד ולאחר ניכוי דמי ניהול.

שיעור תשואה ריאלי ברוטו

שיעור תשואת ההשקעות בניכוי שיעור עליית המדד ולפני הפחתת דמי הניהול.

שיעור תשואה ריאלי נטו

זהו שיעור התשואה הרלוונטי ביותר לעמיתים. שיעור המראה את הגידול בקופה לאחר ניכוי שיעור עליית המדד והפחתת דמי הניהול.

שכר קובע

המשכורת על בסיסה קובעים את גובה הפנסיה. מחושבת בשלוש שיטות שונות:

  • יחסי השכר (ממוצע היחסים): השכר הקובע הוא מכפלת השכר הממוצע במשק בעת הפרישה בממוצע משוקלל של הבסיס של הפרשות המבוטח לקרן הפנסיה לאורך כל זמן חברותו בה יחסית למשכורת הממוצעת במשק באותה תקופה.
  • שיטת שלוש השנים האחרונות: השכר הקובע הוא ממוצע הבסיס להפרשות העובד לפנסיה בשלושת השנים לפני פרישתו.
  • על פי דרגת הפרישה: השכר הקובע הוא משכורת רגילה על פי דרגת הפרישה של העובד.

ת

תגמולים

גם המעסיק וגם העובד מפרישים למרכיב התגמולים בקופת הגמל. הכספים שנצברים במרכיב זה מיועדים לחיסכון פנסיוני ולרכישת הכיסויים הביטוחים במידה ויש.

תקבולים

כל הכספים שנצברו בקופת הגמל מהפרשות העמית ומעסיקו.

תקרת הפקדה מוטבת

הסכום השנתי הגבוה ביותר שאפשר להפריש לקרן השתלמות או קופת גמל אשר זוכה להטבות מס ופטור ממס רווחי הון. ניהול קרן השתלמות כולל פעמים רבות המלצה על ביצוע הפרשות סוף שנה.

מלם תפעול גמל

מקצועיות נטו בשבילך

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל