גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

חשבונות עמיתים

 • ניהול חשבונות עמיתים על פי חוזרי משרד האוצר והוראות הדין.
 • ניהול תגמולי עובד, ניהול תגמולי מעסיק וניהול פיצויים.
 • ניהול חשבונות עמיתים על כלל מרכיביהם.
 • רישום סטטוס עמית.
 • רישום סטטוס הפקדות לחשבון העמית והקפדה על פיצול הרכיבים.
 • שירותי חשבונאות לטובת חישוב תשואה יומית ובקרה על אופן החישוב.
 • חלוקת התשואה בין כלל חשבונות העמיתים.
 • ניסויי מס מחשבון עמית ככל שנדרשים לפי דין.
 • חיוב דמי ניהול מחשבונות עמיתים וזיכוי חברה מנהלת.
 • טיפול במשיכת כספי עמיתים - קבלת בקשת משיכה ומסמכים נלווים, בדיקה וקליטה.
 • בדיקת זכאות לביצוע משיכת כספים מחשבונות עמיתים.
 • סגירת הלוואה במידה שקיימת.
 • שירותי חשבונאות לשם ניכוי מס ודיווח לרשויות המס על פי דין.
 • הכנת הוראות רלבנטיות לביצוע תשלום לעמית על בסיס אמצעי התשלום לפיהם עובדת החברה המנהלת.
 • התאמה ברמה יומית של משיכת כספים אל מול חשבון הופה.
 • סריקת בקשת משיכה והטפסים הנלווים לרבות התכתבות מול העמית.

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל