גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

טיפול בהעברת כספים בין קופות

 • טיפול שוטף ומקצועי בהעברת כספים בין קופות.
 • טיפול בבקשות המוגשות להעברת כספים אל הקופה ובדיקת המסמכים הנלווים.
 • טיפול בבקשות הנוגעות להעברת כספים מהקופה ובדיקת מסמכים נלווים.
 • שירות חשבות ובדיקת זכאות עמית להעברת כספים על פי הוראות הדין לרבות קיומם של עיקולים, שעבודים, הלוואות וכו'.
 • דיווח לעמיתים עוברים או מעבירים בהתאם להוראות שנקבעו על ידי החברה המנהלת.
 • שליחת טפסי ביטול העברה ככל שנדרשים.
 • טיפול בסגירתה של הלוואה קיימת בעת העברת כספים.
 • מניעת ביצוע העברת כספים בין קופות בכל מקרה של שעבוד, עיקול או קיומו של צו שיפוטי רלבנטי.
 • טיפול מלא בטפסי ביטול העברה.
 • שירותי חשבונאות שוטפים וכן דיווח לחברה המנהלת ברמה יומית על בקשות העברה.
 • הקפדה במועד על העברת זכויות עמיתים.
 • ביצוע מעקב קבלת כספים בהעברות במועד.
 • הוצאת מכתב דרישה לטובת קבלת הפרשי תשואה ו/או ריבית פיגורים מקופות אחרות אשר איחרו/התעכבו בהעברת כספים לקופה.
 • התאמה ברמה יומית של העברת כספים בין קופות מול חשבון הקופה.

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל