גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

הלוואות לעמיתים

 • קבלת הבקשה להלוואה וכן המסמכים הנלווים.
 • קליטת הבקשה והמסמכים הנלווים ובדיקת זכאות למתן הלוואה על פי נהלי החברה המנהלת ובכפוף להוראות הדין.
 • ניהול קשר עם העמית ויידוע בכתב אודות אישור בקשת הלוואה או דחיית בקשה.
 • אחריות להימנעות ממתן הלוואה ככל שיש לעמית הלוואה קיימת או במקרים של שעבוד, עיבוד או קיום צו שיפוטי אחר (במידה שדווח למתפעל כנדרש).
 • אי מתן הלוואה לעמית אשר הגיש בקשה למעבר לקופה אחרת.
 • אי מתן הלוואה לעמית אשר ביקש למשוך כספים.
 • הכנת הוראות לביצוע החברה המנהלת לטובת תשלומי הלוואות לעמיתים.
 • ניהול גבייה של תשלומי הלוואה על ידי הוראת קבע / מס"ב.
 • התאמה יומית של תשלומי הפירעון המשולמים ושל ההלוואות שניתנו מול חשבון הקופה.
 • מעקב שוטף אחר פירעון הלוואות.
 • שירותי חשבות וניהול גבייתם של תשלומי הלוואה בפיגור על ידי הוראת קבע, מס"ב, מזומן או בהמחאות.
 • שליחת מכתבי התראה לעמית בכל איחור בפירעון הלוואה.
 • ניהול גבייה שוטף של תשלומי פיגור הלוואה מהיתרה במקרה משיכה או מהעמית.
 • סריקת בקשה להלוואה, טפסים נלווים, תכתובת והסכם ההלוואה.
 • שמירת בקשה סרוקה להלוואה במערכת המחשב.
 • שירותי חשבונאות וביצוע שערוך להלוואות.

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל